Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu  zaprasza do udziału w organizowanym przez siebie:

JESIENNYM KONKURSIE GWAROWYM recytatorsko – filmowym Cyrwieni sie w reglach jesień.

Konkurs skierowany jest do  Ośrodków Kultury, Szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, grup regionalnych, zespołów słowem wszystkich, którzy zainteresowani są kultywowania gwary, rozwijaniem poczucia więzi z rodzinną miejscowością, jej mową, historią i tradycją. Do wszystkich tych, którzy są bacznymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości, miejsc w którym i mieszkają i dostrzegają wszelkie zmiany które się tam dokonały.