O Nas

Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem jest animatorem życia kulturalnego gminy, kieruje swą bogatą ofertę nie tylko do mieszkańców, ale również do turystów. W amfiteatrze “Pod Wierzbą” organizuje szereg  imprez plenerowych m.in.: w Noc Świętojańską (czerwiec) – Wianki na Dunajcu, w drugi weekend lipca – “Jarmark Krościeński”. Lipiec, sierpień –  lato Krościeńskie, w ostatni weekend lipca Biesiadę nad Dunajcem, w piątek po Bożym Ciele imprezę z okazji Międzynarodowego Spływu kajakowego na Dunajcu. Sezon turystyczny w gminie rozpoczyna Majówka, która odbywa się w dniach 1 – 3 maja. Oprócz wymienionych wyżej imprez stałych w każdy weekend lata zawsze coś ciekawego dzieje się w amfiteatrze. Organizowane są tu występy zespołów regionalnych, rozrywkowych, dyskoteki, degustacje potraw regionalnych, kiermasze prac twórców ludowych, występy zespołów z kraju i zagranicy. Również w amfiteatrze w Grywałdzie, Krośnicy oraz w sołectwie Tylka, Biały Potok odbywają się festyny rodzinne.

Po rewitalizacji Centrum Kultury i Promocji posiada salę widowiskową wyposażoną w nagłośnienie i oświetlenie sceniczne w której odbywają się spotkania, konkursy, pokazy, występy i przedstawienia teatralne.

W Galerii CKiP można oglądać wystawy, twórców nie tylko związanych z gminą, ale także z terenu całego kraju i z za granicy. Na gości czeka również Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią gdzie jest możliwość skorzystania z internetu.