Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk, były wiceminister spraw zagranicznych i przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego odwiedził dziś Grywałd i Krościenko nad Dunajcem.  Przy okazji złożył najmłodszym życzenia z okazji ich święta, a jego pomocnicy częstowali dzieciaki słodyczami i rozdawali baloniki.  

W Grywałdzie gościł w Przytulisku św. Brata Alberta, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Tam spotkał się z pensjonariuszkami oraz wójtem gminy Krościenko nad Dunajcem – Stanisławem Tkaczykiem.

Odwiedził też Krościenko nad Dunajcem, gdzie był świętowany Dzień Dziecka. Poseł złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta. Chwilę uczestniczył też w świętowaniu, kosztując specjałów nieocenionych Pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

(BES)