Podniośle uczczono 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Krościenku nad Dunajcem. Była uroczysta msza święta,  montaż słowno – muzyczny oraz przemarsz przez centrum miejscowości na Rynek.  

Uroczystości rozpoczęły się z udziałem licznych pocztów sztandarowych w kościele parafialnym pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz gminy na czele z wójtem Janem Dydą, poseł na sejm RP Anna Paluch oraz mieszkańcy. Tuż po mszy świętej patriotyczny montaż słowno – muzyczny przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem. Z kolei biało – czerwone kotyliony dla uczestników przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.

Uczestnicy świętowania uchwalenia Konstytucji 3 maja przy dźwiękach orkiestry OSP z Krościenka nad Dunajcem przemaszerowali spod kościoła pod pomnik króla Władysława Jagiełły, gdzie – między innymi – poseł na sejm RP Anna Paluch oraz wójt Jan Dyda wraz z swym zastępcą Tadeuszem Topolskim złożyli wieńce.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Rynku przed zabytkowym ratuszem. To tu uroczyście podniesiono polską flagę, odśpiewano hymn i patriotyczne pieśni. Poseł na sejm RP Anna Paluch wspominała w jakich czasach uchwalono Konstytucję 3 maja, mówiła o trudniej historii, zdradzie targowiczan, podkreślając jak ważna jest solidarność. Wspomniała też, że 3 maja to także Maryjne Święto. Szczegółowo o historii uchwalenia konstytucji z dbałością o szczegóły mówił z kolei wójt Jan Dyda. Apel pamięci wygłosił dr Przemysław Stanko.

Na zakończenie: wójt Jan Dyda, poseł na sejm Anna Paluch oraz prezes OSP w gminie Krościenko nad Dunajcem Piotr Ciężkowski złożyli życzenia strażakom z okazji ich zbliżającego się święta.

Wójt Jan Dyda podziękował też wszystkim obecnym za liczny udział w obchodach święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zaprosił na mały poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Kobiet Pienińskich.                

 Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 roku i była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku. Była ona ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniała ona ustrój państwa na monarchię dziedziczną i ograniczała znacznie demokrację szlachecką. Znosiła liberum veto. Wprowadzała też zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty. Łagodziła pańszczyznę.

Targowiczanie utrzymywali, że „Intencjami wprowadzenia armii Jej Wysokości Cesarzowej Rosji Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były przywrócenie wolności Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia.” W wyniku działań targowiczan Polska straciła niepodległość na 123 lata. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaczęto obchodzić święto uchwalenia konstytucji 3 maja. Święto zostało zdelegalizowane podczas okupacji przez Niemców, a potem po wojnie przez Sowietów. Przywrócono je w 1990 roku, jako ważne święto narodowe.