Zespół Pieśni i Tańca „Miechowiacy” gościł w Krościenku nad Dunajcem. Został zaproszony przez zespół Pieśni i Tańca „Pienińskie Wiyrchy”, działający z Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem i miejscowym oddziale „Związku Podhalan”.

Zespoły nawiązały niedawno współpracę, dzięki prywatnym relacjom mieszkańców Krościenka nad Dunajcem państwu Piotrowskim, związanym rodzinnie z Miechowem oraz szefowej zespołu dla dorosłych pieśni i tańca „Pienińskie Wiyrchy” Joannie Piszczek. Gościnnie do stolicy Pienin zespół z Miechowa przybył w towarzystwie burmistrza Dariusza Marczewskiego, dyrektor Centrum Kultury i Sportu – Sylwii Sucheckiej oraz choreograf zespołu – Joanny Dulińskiej.

Na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji goście zatańczyli typowe dla swego folkloru elementy tańca ludowego. Radości było wiele, tym bardziej, że wspólne warsztaty zespołów stały się miejscem do wymiany doświadczeń związanych z kultywacją rodzimych tradycji, zwyczajów i folkloru. „Miechowiacy” poznawali także tajniki tańca pienińskiego. Natomiast górale pienińscy kulturę i folklor Michowa i jego okolic.

Goście spotkali się jednak nie tylko z zaprzyjaźnionym zespołem, ale i z wójtem Krościenka nad Dunajcem Janem Dydą. Nie mogło być jednak inaczej skoro w delegacji był Dariusz Marczewski, burmistrz Miechowa. Władze samorządowe liczą teraz na ścisłą współpracę, szczególnie w takiej dziedzinie życia, jak kultura.

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada, dzięki gościnności państwa Zaziąbłów, działaczy Związku Podhalan w Krościenku nad Dunajcem.

Spotkanie było tak owocne, że już ustalono, że 5 stycznia z Krościenka nad Dunajcem do Miechowa na koncert kolęd pojadą dwa zespoły dorosłych Zespół Pieśni i Tańca „Pienińskie Wiyrchy” oraz dziecięcy zespół regionalny „Małe Pieniny”, działające pod kierunkiem Joanny Piszczek przy Centrum Kultury i Promocji oraz Związku Podhalan. Wraz z nimi pojedzie delegacja na czele z wójtem Janem Dydą, aby kontynuować dobre międzysamorządowe relacje.

Warto podkreślić, że teraz reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Miechów – Zespół Pieśni i Tańca „Miechowiacy”, działa pod patronatem Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Swą działalność rozpoczął jednak już w 1976 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, najpierw, jako Zespół Tańca Ludowego „Miechowiacy”. Działalność Zespołu przy LO w Miechowie zakończyła się w 2005 roku. Został on reaktywowany w 2016 roku, gdy rozpoczęto przygotowania do jubileuszu 100 lecia LO w Miechowie. Od 2017 roku jego kierownikiem artystycznym i choreografem jest Joanna Dulińska. Także od 2017 roku Zespół powiększył się o grupę młodzieżową, a od 2018 roku o – dziecięcą. Obecnie w ZPiT „Miechowiacy” tańczy, śpiewa i gra około 100 osób. Zespołowi towarzyszy Kapela w dziesięcioosobowym składzie z akordeonem, skrzypcami, klarnetami, fletem, trąbkami i kontrabasem. Zespół w swoim repertuarze ma przede wszystkim  pieśni i tańce krakowskie z uwzględnieniem mikroregionu miechowskiego i Racławic, pieśni i tańce lubelskie, śląskie oraz tańce narodowe, takie jak polonez czy mazur. Teraz wszystko wskazuje na to, że wzbogaci się o repertuar z Pienin. Warto zaznaczyć, że „Miechowiacy” po swej reaktywacji brali już udział m.in. w takich imprezach jak: Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, XII. Szederinda Nemzetkőzi Néptáncfesztiválon w Eger na Węgrzech, koncerty w partnerskim mieście Wołoczyska na Ukrainie, a także takich imprezach jak: 18. Dożynki Województwa Małopolskiego, I Święto Zboża i XIX Dożynki Powiatu Miechowskiego, Dzień Seniora – Święto miodu w Krakowie oraz Dni Miechowa.

(BES)