Krościenko nad Dunajcem odwiedzili członkowie Klubu Seniora „Puchatek” z Krościenka Niżnego, dzielnicy Krosna. Spotkali się z przedstawicielami  Koło Emerytów i Rencistów „Pieniny”. Wydarzenie zaowocowało listem intencyjnym i wyrażeniem woli o współpracy.  

Gości muzyką góralką powitano w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji, które współorganizowało wydarzenie. Piękne pienińskie nuty wybrzmiały dzięki nieocenionej kapeli Jana Kubika. Zainteresowanie gości z Krościenka Niżnego wzbudził też ciekawy film promocyjny o stolicy Pienin, miejscu o ciekawej historii, kulturze i tradycji oraz wyjątkowych mieszkańcach. Nie zabrakło i słodkiego poczęstunku, rozmów i przemówień oraz wymiany drobnych upominków.

W wydarzeniu udział wzięli emeryci i renciści z obu Krościenek, a więc Krościenka nad Dunajcem i Krościenka Niżnego. Pierwsze oficjalnie reprezentowała Zofia Mikołajczyk, drugie – Jadwiga Tercha, przewodnicząca Klubu Seniora „Puchatek”.

Podczas spotkania nie zabrakło też władz gminy Krościenko nad Dunajcem na czele z wójtem Janem Dydą i jego zastępcą Tadeuszem Topolskim. Władze starostwa Powiatowego w Nowym Targu reprezentował z kolei Jan Komorek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego. Z Krościenka Niżnego z wizytą przyjechali natomiast: Jerzy Lorenc, przewodniczący zarządu Dzielnicy Krośccienko Niżne oraz jego zastępca Adam Charzewski.

Wizyta była na tyle owocna, że z pewnością współpraca, także na niwie kultury będzie kontynuowana.

(BES)