W dniu 22 lipca odbył się w amfiteatrze „Pod wierzbą” konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” połączona z Jarmarkiem Krościeńskim.
Na uczestników czekało wiele atrakcji, w tym również wybór Mistera Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Nowotarskiego, którym został uczestnik reprezentujący KGW z Frydmana. Każdy mógł spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez KGW. Do konkursu zgłosiło się 19 KGW, z których każde przygotowało jedną potrawę konkursową. Jury w składzie: Poseł na Sejm RP Pani Anna Paluch, Zastępca Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Kraków  Pani Iwona Ciećko, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Jerzy Radoń, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Pan Jan Dyda, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie Pani dr Justyna Kosecka-Cygan po degustacji 19 potraw jako zwycięzcę wybrało KGW w Szaflarach, II miejsce KGW w Zaskalu, III KGW w Łapszance. Nagroda specjalna za najlepszą tradycyjna potrawę regionalną ufundowana przez Panią Poseł na Sejm RP Annę Paluch trafiła na ręce KGW w Długopolu. Oprócz KGW biorących udział w konkursie swoje stoiska mieli: Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich, Koło Gospodyń Wiejskich „Zielony Las” z Grywałdu, Koło Gospodyń Wiejskich z Krośnicy, Nadleśnictwo Krościenko n.D, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dla uczestników na scenie wystąpiły zespoły regionalne „Małe Pieniny”, „Pienińskie Wyrchy” ze Związkiem Podhalan Oddział Krościenko oraz Zespół „Pieniny” który świętował Jubileusz 70 – lecia powstania Zespołu. Na zakończenie wystąpił zespół „Folk Power”. Organizatorzy i sponsorzy imprezy: Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Grupa Azoty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.