Uroczyście świętowano 100 rocznicę powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem. Były przemówienia, gratulacje, a także odznaczenia państwowe i samorządowe. W wydarzeniu udział wzięli licznie mieszkańcy, władze gminy, a także zaproszeni goście.  

Świętowanie rozpoczęto już pod remizą OSP, to stamtąd uczestnicy przemaszerowali do amfiteatru „Pod Wierzbą”. To tu podniesiono flagę na maszt, odśpiewano hymn i oficjalnie rozpoczęto uroczystość. Zasłużeni członkowie orkiestry dętej działającej przy OSP Krościenko nad Dunajcem otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Te najwyższe w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego wręczyła poseł RP Anna Paluch. Brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali: Wojciech Rzepiel i Paweł Kacwin. Wręczone zostały także odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla 7 osób. Odznaki otrzymali: Krzysztof Szewczyk, Marek Głuc, Grzegorz Szerszeń, Andrzej Walkowski, Jacek Tworek, Jan Mikołajczyk i Stanisław Zając.

– Dodatkowo orkiestra otrzymała z Ministerstwa Kultury nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych. Z kolei z Urzędu Marszałkowskiego zostały przyznane 4 krzyże „Zasłużony dla Małopolski”, otrzymali je Jerzy Komorek, Antoni Gabryś, Stanisław Walkowski i Kazimierz Zaziąbł. Marszałek przyznał też nagrodę „Polonia minor” dla orkiestry za szczególne osiągniecia dla kultury. Pozostałych wszystkich członków  orkiestry uhonorował wójt Jan Dyda wręczając im listy gratulacyjne. Otrzymali oni też medale pamiątkowe wydane na 100 lecie orkiestry – mówi Piotr Ciężkowski, prezes Zarządu OSP Krościenko nad Dunajcem.

Podczas imprezy przypomniano i historię orkiestry, której początki sięgają 1923 roku. To wtedy rajcowie miasta Krościenko nad Dunajcem podczas zapustów „u Potockich” zadecydowali o jej założeniu. Pierwszym kapelmistrzem został mistrz szewski Marian Zacharski, rodem z Krakowa, który do Krościenka przyjechał na leczenie po I wojnie światowej. Już w dwa lata potem orkiestra liczyła 12 członków. W 1928 roku władze gminy udostępniły w ratuszu dla orkiestry salę do ćwiczeń. Gdy w 1936 roku Marian Zacharski wyjechał do Krakowa nowym kierownikiem orkiestry został jego wychowanek fryzjer Jan Mikołajczyk, dobry muzyk i organizator. W latach 1936 – 1939 orkiestra koncertowała przy źródłach wód mineralnych Stefan i Michalina.

Czasy II wojny światowej i niemieckiej okupacji były trudne dla orkiestry. Gdy Niemcy zajęli Krościenko nad Dunajcem aresztowali blisko 70 osób, a w tym m.in. bębnistę Jakuba Orkisza, który zginął w obozie koncentracyjnym. Okupanci ścigali też  długoletniego członka orkiestry Franciszka Koterbę, który został kurierem Armii Krajowej. W czasie wojny, choć orkiestra nie działała, Jan Mikołajczyk stworzył mały zespół chóralny. Po odzyskaniu niepodległości zaczęto jednak na nowo myśleć o orkiestrze i po śmierci w 1947 roku Jana Mikołajczyka zajął się nią Karol Wójcik, przed wojną puzonista we Lwowie.

W kilka lat potem w 1953 roku orkiestrę pod swą pieczę wziął Zarząd Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Pieniny”. W dziesięć lat potem zespół został przekazany pod skrzydła OSP. W latach 1963 – 1983 kapelmistrzem był Stanisław Mikołajczyk, potem został nim Józef Ferko. To dzięki niemu orkiestra odniosła sukces w wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych – „Echo trombity”. Z zespołu odszedł on jednak już w 1994 roku. Orkiestrą zajął się wówczas Stanisław Głuc, a w 1999 roku – Andrzej Walkowski. Jesienią 2011 roku pracę z orkiestrą, jako kapelmistrz, rozpoczął Krzysztof Szewczyk. To dzięki jego ciężkiej pracy, poszukiwaniu kolejnych młodych talentów, orkiestra działa w następnym pokoleniu młodych artystów i muzyków. To zresztą, co warto podkreślić, właśnie z jego inicjatywy, a przy wsparciu Wójta Jana Dydy i oraz Prezesa OSP Piotra Ciężkowskiego zostało stworzone Ognisko Muzyczne, które jest kuźnią nowych talentów dla Orkiestry działającej już wiek na terenie Stolicy Pienin.

W 100 rocznicę powstania orkiestry wyjątkowy koncert jubileuszowy dali członkowie. Zaprezentowano podczas niego urozmaicony repertuar począwszy od znanej muzyki filmowej i góralskiej poprzez marsze do pieśni patriotycznych.

Na zakończenie gościnnie w ramach obchodów wystąpiła „Mix Orchestra” z Wodzisławia Śląskiego, która przyjechała na zaproszenie wójta Jana Dydy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: poseł na sejm RP Anna Paluch i marszałek województwa małopolskiego – Witold Kozłowski. Współorganizatorami byli: OSP Krościenko nad Dunajcem, Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem oraz Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.

 

(BES)