Tym razem tradycyjne „Wianki na Dunajcu” w amfiteatrze „Pod Wierzbą” połączono z zakończeniem projektu integracyjnego „Pomagamy lokalnie”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy, także ci z Ukrainy oraz turyści.

Wydarzenie rozpoczęło się pokazem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Byli nim zainteresowani zarówno młodsi, jak i starsi. A potem już na scenie było regionalnie, zaprezentowali się: zespół „Pienińskie Wierchy”, Związek Podhalan z miejscowego oddziału, „Grywołdzkie Nucicki” i „Małe Pieniny”. Doskonały koncert dali też uczniowie Szkoły Muzycznej z Krościenka nad Dunajcem. A na zakończenie wydarzenia zagrał zespół Folk Power, łączący klimat muzyki regionalnej i popularnej oraz puszczono przepiękne wianki na wody Dunajca.

Podczas imprezy został też oficjalnie zakończony projekt realizowany przez kilka miesięcy w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT – EU (EFS) dla sprostowania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 „Pomagamy lokalnie”.   

(BES)