KOLEJNA PLENEROWA OPERA JUŻ 28 SIERPNIA W JAWORKACH  – O GÓRALACH W GÓRACH – OPERA PN. „JANEK” WŁADYSŁAWA ŻEŁEŃSKIEGO.

W ślad za kilkuletnią organizacją oper plenerowych na terenie Pienin i Gorców, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Gorce-Pieniny”  po raz kolejny podejmie się realizacji wydarzenia operowego. Ponowna realizacja wydarzenia będzie możliwa dzięki dofinansowaniu (w kwocie 37 000 zł) ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie Kultura Dostępna.

W tym roku, widzowie będą mieć okazję podziwiać spektakl pn.”Janek” Władysława Żeleńskiego w Jaworkach. Libretto nawiązuje do legendarnego góralskiego zbójnika – Janosika, wg podań zamieszkującego tereny Pienin na granicy polsko-słowackiej; postać Janosika w rzeczywistości jest postacią historyczną, a na podstawie jego biografii stworzono podanie o zbójniku, który odbierał majątek bogatym i rozdawał go biednym. W muzykę natomiast wplecione będą autentyczne motywy góralskie. Akcja “Janka”, z kolei rozgrywać się będzie na hali w górach oraz w góralskiej chacie.

Opera Władysława Żeleńskiego “Janek” jest obecnie dziełem praktycznie zapomnianym, w teatrach nie jest grana od ponad 20 lat, w związku z tym, podejmujemy próbę odświeżenia tego spektaklu, w miejscu żywo związanym z życiem i historią Janosika. Okoliczne pagórki, zielone pastwiska będą tworzyć naturalną scenerię wydarzenia, tworząc niezapomniane wrażenia.

Wydarzenie odbędzie się w formie plenerowej, gdyż stanowi bardzo atrakcyjną formą dla odbiorców, odmienną od spektakli wykonywanych w teatrze.

Zapraszamy do udziału wszystkich tych, którzy często korzystają z wydarzeń operowych, oraz tych, którym na co dzień ta forma jest nieosiągalna lub całkiem nieznana. W związku z tym, że impreza będzie miała charakter niekomercyjny – nie będzie biletowana, każdy będzie miał szansę na udział w widowisku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

O organizatorze: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” jest organizacją pozarządową działającą na terenie Gorców i Pienin od roku 2006. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem gminy wiejskie: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem i Ochotnicę Dolną oraz tereny Miasta i Gminy Szczawnica. Organizacja jest partnerem zrzeszającym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy oraz mieszkańców.

Głównymi obszarami działania Stowarzyszenia są:

  1. Aktywizacja społeczności lokalnej

Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, animowanie działań społeczności lokalnej i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania operacji.

  1. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń, konferencji, warsztatów.

  1. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności pochodzącej z obszaru działania LGD.

  1. Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGD

Promocja obszarów wiejskich poprzez:

  • Organizację imprez kulturalnych tj. festiwale, pokazy, targi i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.
  • Działalność promocyjną i informacyjną, w tym: opracowanie i druk broszur, folderów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym.
  1. Działania w obszarze ekonomii społecznej

Dodatkowe środki dla LGD z oferowanych usług marketingowo-reklamowych pn. „Marketing na PLUS – Agencja marketingowa”. Dzięki środkom zarobkowanym w ramach agencji reklamowej, stowarzyszenie ma możliwość przeznaczyć na dodatkowe działania kulturalne stowarzyszenia.

Opracowanie

Magdalena Czaja