Warsztaty integracyjne, plastyczne, muzyczne, a także haftu i wycieczki z przewodnikiem realizowane są w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem zarówno dla dzieci i młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej w ramach projektu pn. „Pomagamy lokalnie”. W planie jest też wyjazd integracyjny oraz przygotowanie filmu.

Wszystkie wydarzenia są możliwe dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem funduszom w wysokości 50 tys. zł w ramach grantu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.”  (15 Oś Priorytetowa REACT – EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST).

Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć w zakresie usług publicznych i wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji i zdrowia, w szczególności w zakresie działań społecznych skierowanych do uchodźców, przebywających na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem. Gmina Krościenko nad Dunajcem w ramach Tarczy Humanitarnej podjęła działania, mające na celu edukację i integrację uchodźców przebywających na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Projekt realizowany jest na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem z udziałem miejscowych artystów, twórców, przewodników, a także ratowników GOPR. Dzieci polskie i ukraińskie razem podczas zajęć integracyjnych poznają folklor i kulturę Pienin, a także elementy folkloru Ukrainy, na zajęciach plastycznych malują, robią sublimację na kubkach, a na zajęciach z haftu poznają tajniki ściegów pienińskich do strojów regionalnych. Podczas wycieczek z przewodnikiem, w których mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli, uczestnicy poznają piękno Pienin. Poznali już między innymi źródła wody mineralnej Stefan i Michalina oraz podziwiali piękno zabytkowej ponad 150 – letniej Alei Lipowej.

Wkrótce ruszą szkolenia z GOPR-em podczas których uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak udzielać pierwszej pomocy, a podczas wyjazdu integracyjnego, który jest przewidziany na zakończenie projektu dla uczestników warsztatu odwiedzą jeden z ciekawszych parków rozrywki. Po zrealizowaniu projektu jego materialnym śladem będzie film o wspólnych polsko – ukraińskich spotkaniach z udziałem lektorów polskiego i ukraińskiego.