REKRUTACJA

        W związku z realizacją zadania grantowego w ramach projektu “Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Krościenko nad Dunajcem zaprasza do bezpłatnego udziału w programie grantowym „Pomagamy Lokalnie” skierowanego do osób które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku i przebywających na terenie gminy Krościenko oraz dla osób chętnych z gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem
od dnia 29 marca 2023 do 4 kwietnia.

Wypełniony, podpisany (przez Rodziców lub Opiekunów prawnych dzieci) formularz zgłoszeniowy (Załacznik nr 1) wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 2) oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w projekcie (Załacznik nr 3) prosimy o dostarczenie do Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 34 do dnia 4 kwietnia 2023 do godz. 16.00.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  4 kwietnia 2023 o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 34.

W ramach projektu w okresie od 04.04.2023 do 30.06.2023 odbędą się:

– warsztaty integracyjne,

– haftu,

– plastyczne, sublimacji,

– szkolenia z GOPR z udzielania pierwszej pomocy,

– wycieczki z przewodnikiem,

– wyjazd integracyjny dla uczestników projektu.