Ruszy już wkrótce budowa kładki na Dunajcu. Uzupełni ona trasy rowerowe VeloDunajec. Dziś w Krościenku nad Dunajcem odbyło się uroczyste przekazanie umowy z udziałem marszałka Witolda Kozłowskiego, wójta Jana Dydy, radnych gminy Krościenko nad Dunajcem i licznych zaproszonych gości, w tym parlamentarzystów poseł Anny Paluch i senatora Jana Hamerskiego.

Kładka będzie nawiązywała do tej, która została zabrana przez Dunajec podczas wielkiej powodzi w 1934 roku, tak zdecydowano już na etapie projektu przeprawy, posiłkując się starymi archiwalnymi zdjęciami. Zostanie ona jednak zlokalizowana nieco dalej, tak, aby nie wchodzić w teren Pienińskiego Parku Narodowego, który nie wyraził zgody na budowę kładki w historycznym miejscu. – Termin realizacji inwestycji to 15 miesięcy – wyjaśniała Katarzyna Węgrzyn – Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, podkreślając, że w ramach inwestycji zostanie także rozbudowana ulica św. Kingi.

Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która połączy Krościenko nad Dunajcem i Szczawnicę. Mam wielką satysfakcję, że ścieżki powstają wokół Pienin – mówił marszałek Witold Kozłowski. Dodając, że to już będzie druga kładka w Krościenku nad Dunajcem.

To ważna chwila – mówiła poseł Anna Paluch, mieszkanka Krościenka nad Dunajcem, podkreślając, że gdy spotyka Krościenczan, to oni bardzo się cieszą, że miejscowość tak prężnie się rozwija.  

– Nie ukrywam zadowolenia, że marzenia stały się rzeczywistością – mówił z kolei wójt Jan Dyda, zapewniając, że dzisiejsze spotkanie to dowód na to, że znacznie łatwiej realizuje się cele, jeśli jest dobra wola i współpraca wszystkich stron, jak w przypadku tej inwestycji. – Rozbudowa ścieżek rowerowych i budowa kładki w Krościenku nad Dunajcem to wielka korzyść dla turystów i mieszkańców

 O historii mostów na Dunajcu w Pieninach mówił historyk Jan Komorek, przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego. Przypomniał on budowę pierwszych przepraw, ich lokalizację. Mówił, że odbudowywaną kładkę zabrała w 1934 roku wielka powódź. Część tej konstrukcji zawiesiła się na wybudowanym nowym moście im. Piłsudkiego, a druga część zatrzymała się na Piaskach.

W ramach planowanej inwestycji prócz kładki powstanie też ponad 58 m ścieżki rowerowej, która połączy istniejącą ścieżkę VeloDunajec z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej od strony Szczawnicy. Wykonawca będzie musiał też wybudować ponad 130 metrowy odcinek drogi gminnej wraz z placem do zawracania i niezbędną infrastrukturą. Powstanie też oświetlenie kładki, zostaną też umocnione brzegi i skarpy Dunajca w miejscu budowy kładki.  

Podczas podpisania umowy Katarzyna Węgrzyn – Madeja, dyrektor ZDW nadmieniła i o innych planowanych inwestycjach, jak choćby rozbudowie drogi wojewódzkiej 969 na odcinku Grywałd – Krościenko nad Dunajcem. Wspomniano również o budowie ścieżki pieszo – rowerowej łączącej istniejącą przy ulicy Sobieskiego ze ścieżką wzdłuż lewego brzegu Dunajca popod mostem łączącej z istniejącą ścieżką rowerową prowadzącą do planowanej kładki.