Protokół z posiedzenie Jury II Konkursu Śpiewaków Ludowych „Góralskie Śpiywanie”
Nowy Targ 15.05.2022r


Jury w składzie: Monika Kurzeja, Tomasz Hornik, Tadeusz Watycha po obejrzeniu i wysłuchaniu w dniu 15.05.2022r. 11 prezentacji Konkursowych w tym 2 w kategorii Mistrz i Uczeń, 3 w kategorii Solistów Śpiewaków, 6 w kategorii Grup Śpiewaczych postanowiło przyznać następujące miejsca, wyróżnienia oraz nagrody:

W kategorii Mistrz i Uczeń
I Miejsce
Mirosława Zaziąbło-Hubiak, Oliwia Chrobak – 300 zł

Wyróżnienie
Małgorzata Łuka, Karolina Żółtek – 100 zł


W Kategorii Solistów Śpiewaków
I Miejsce
Jan Kubik – 300 zł

III Miejsce
Mirosława Zaziąbło – Hubiak – 200 zł

Wyróżnienie
Natalia Kowalczyk – 100 zł

W kategorii Grup Śpiewaczych
I Miejsce
Grupa Śpiewacza „Jedla” z Ratułowa – 1300 zł

Grupa Śpiewacza „Śwarni” z Nowego Targu – 1300 zł

II Miejsce
Grupa Śpiewacza Uczelnianego Zespołu „Młode Podhale” z Nowego Targu – 1000 zł

III Miejsce
Grupa Śpiewacza „Gronkowianki” z Gronkowa – 800 zł

Wyróżnienie
Grupa Śpiewacza „Góralsko Brać” z Łopusznej – 600 zł


Nominacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą uzyskali:


w kategorii Mistrz i Uczeń – Mirosława Zaziąbło-Hubiak, Oliwia Chrobak

w kategorii Solista Śpiewak – Jan Kubik

w kategorii Grupy Śpiewacze:
Grupa Śpiewacza „Jedla” z Ratułowa

Grupa Śpiewacza „Śwarni” z Nowego Targu


Uwagi Jury dotyczące II Konkursu Śpiewaków Ludowych „ Góralskie Śpiywanie”


Jury II Konkursu Śpiewaków Ludowych „Góralskie Śpiywanie”, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu w dniu 15.05.2022r. wyraża podziękowania zarówno uczestnikom Konkursu, jak i opiekunom, instruktorom, kierownikom zespołów regionalnych, którzy przygotowali śpiewaków biorących udział w Konkursie. Podziękowania należą się organizatorom – Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu oraz Małopolskiemu Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Komisja zwróciła uwagę na błędy pojawiające się w prezentacjach Konkursowych:

– nieprzestrzeganie regulaminu Konkursu – forma prezentacji konkursowej niezgodna z kategorią zgłoszoną do konkursu – szczególną uwagę do prezentacji należy zwrócić w kategorii Mistrz i Uczeń

– nadmierne „sztuczne” wibrato pierwszego głosu. Sugerujemy, by zamiast skupiać się nad osiągnięciem wibrującego głosu, lepiej wyćwiczyć prawidłowe i zdrowe wydobycie dźwięku.


Zwrócić należy szczególną uwagę na umiejętne dobieranie drugiego głosu, unikanie manier wykonawczych jak stosowanie glissanda czyli płynnego przejścia od jednego dźwięku do drugiego przy rozpoczynaniu nut (melodii), które jest niewłaściwe.

 

Jury składa podziękowania prowadzącemu wydarzenie – Marcinowi Kudasikowi oraz obsłudze wydarzenia. Wszystkim uczestnikom składa gratulacje a grupom śpiewaczym, solistom oraz mistrzom i uczniom, którzy awansowali do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą komisja konkursowa życzy sukcesów.