Artyści z Krościenka nad Dunajcem z 55 Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej przyjechali z nagrodami. W konkursie śpiewu grupowego w kategorii dziecięcej III miejsce zdobyły „Pienińskie Oktawki”, a II miejsce w konkursie śpiewu solowego – znany regionalista Jan Kubik.     

Nie było im łatwo, konkurencja była duża, a poziom zmagań wysoki podczas Festiwalu Folkloru Polskiego 55 „Sabałowe Bajania”. Wystąpiło bowiem aż 45 śpiewaków i 34 grupy śpiewacze i to niemalże z całej Polski. Uczestnicy dojechali bowiem aż z 11 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a nawet ze Słowacji.

Uczestników oceniała natomiast komisja w znamienitym składzie: dr Artur Czesak – językoznawca, mgr Benedykt Kafel – etnograf, dr Dorota Majerczyk – etnolog, prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – etnomuzykolog, prof. UŚ dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy.

Jan Kubik to już jednak weteran „Sabałowych Bajań”. Aż 18 razy zdobywał on bowiem I miejsca w kategorii instrumentalistów i śpiewu solowego, nie licząc oczywiście miejsc II i III. Muzykowanie ma on jednak już we krwi. Pochodzi z rodziny uzdolnionej artystycznie. Już od lat jest związany z propagowaniem folkloru pienińskiego. Przez lata był on członkiem grupy „Pieniny” wchodzącej w skład większego zespołu „Podhale” złożonej z części podhalańskiej, orawskiej, pienińskiej i spiskiej. Zespół ten prowadził człowiek legenda – Andrzej Haniaczyk. Jan Kubik z zespołem zwiedził 20 krajów, a m. in.: Włochy, Grecję, Hiszpanię, Francję, Belgię, Holandię, Austrię, Niemcy, Węgry, Czechy, Słowację, Rumunię, a nawet USA. Co ciekawe pan Jan Kubik nie tylko pięknie śpiewa, ale jest i ostatnim w Pieninach krawcem, który nie tylko sam kroi i szyje góralskie stroje, ale i pięknie umie je zdobić haftem.

Z kolei „Pienińskie Oktawki” to młodsze pokolenie zespołu „Pieniny”, który działa przy Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Kierownikiem zespołu jest Joanna Piszczek. To pod jej kierunkiem „Pienińskie Oktawki” w tym roku w czerwcu zdobyły już I miejsce w Gminie Czorsztyn w konkursie „Nuta Dunajca”, dzięki czemu zakwalifikowały się do Sabałowych Bajań. „Pienińskim Oktawkom” przygrywa niezastąpiony Jan Kubik ze swą muzyką.

Archiwum Dom Ludowy Bukowina Tatrzańska
Archiwum Dom Ludowy Bukowina Tatrzańska