Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna filmu zrealizowanego w ramach projektu “Zachować Kulturę Pienin”
którego premiera obędzie się 8 sierpnia 2021r w sali widowiskowej CKIP w Krościenku nad Dunajcem .

Film będzie można  obejrzeć w dniu: 10, 11, 17, 19 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji w Krościenku n. D ul. Rynek 34. Wstęp wolny.
Zgodnie z obecnie panującymi restrykcjami związanymi z trwającą pandemią COVID-19 wydarzenie kulturalne w pomieszczeniu zamkniętym , funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym

OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE.
Możliwość udziału widzów w seansie jest dopuszczalna pod warunkiem:
zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż 75 liczby miejsc.
Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych;
zaleca się zachowanie odstępu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Bardzo prosimy o przestrzeganie tych procedur.