Romowie wczoraj i dziś

Ruszyła realizacja projektu pn. „Romowie wczoraj dziś”, którego  wykonawcą jest Centrum Kultury i Promocji
w Krościenku nad Dunajcem, a wnioskodawcą gmina Krościenko nad Dunajcem.

Najpierw uczniowie Szkoły Podstawowej w Krośnicy w tym romscy poznają tradycje, historię i kulturę Romów z szczególnym uwzględnieniem tych z Krośnicy.

Romowie dzielili się już swymi wspomnieniami i rodzinnymi historiami. W planie są kolejne spotkanie. W ich wyniku powstanie broszura opatrzona archiwalnymi zdjęciami oraz flipbook, a także film dokumentujący życie Romów, ich kulturę, tradycję i wspomnienia. Film ma bowiem za zadanie ukazanie wyjątkowości i odmienności tej niewielkiej społeczności Romów z Krośnicy.     

 W ramach projektu zostaną też przeprowadzone warsztaty z programowania LEGO EDUCATION WEDO 2.0, spotkania z policjantem, goprowcem. 

W Kośnicy od dziesiątków lat zamieszkują Romowie z grupy Bergitka Roma. Stanowią oni społeczność liczącą około 70 osób, utrzymującą silne więzi wewnątrz swej grupy. Romowie utrzymują też poprawne relacje sąsiedzkie z pozostałymi mieszkańcami  wioski.    

Projekt realizowany z Programu Integracji Społecznej  i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.