Zapraszamy

 Na V zajęcia  

 „Sztuki Ludowej Górali Karpat”  Zadudoj dudosku na moim sałasku…

Tematem zajęć będą warsztaty budowy Dud czyli góralskiej kozy. Zajęcia prowadzi Michał Nawara – artysta ludowy, rzemieślnik, pasjonat muzyki i dudziarstwa

Zajęcia organizowane są przez Centrum Kultury Gminy Czorsztyn.

 Zajęcia są skierowane do mieszkańców Gminy Czorsztyn oraz  sąsiednich gmin

Odbędą się w Domu Kultury w Kluszkowcach

20 lipca 2019 r. od godziny 10:00

 Ilość osób ograniczona.

Szczegółowe informacje udziela Centrum Kultury Gminy Czorsztyn

Pod nr. 506 623 891 lub e-mail: gckkluszkowce@onet.pl