XLIV Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy – etap wojewódzki

XLIV Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. A. Skupnia Florka – etap wojewódzki.

W dniu 23.01.2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu odbył się etap wojewódzki Przeglądu, poniżej protokół z przeglądu oraz galeria zdjęć. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

XLIV Przegląd Skupnia Florka