XLIII Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A Skupnia FLorka

W dniu 10.01.2019 w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu odbył się XLIII Przegląd Młodych Recytatorów
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka – etap wojewódzki.

Wyniki, Galeria zdjęć